Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Runner στοχευμένη επικοινωνία


Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Άμεσο μάρκετινγκ ή αλλιώς Direct marketing επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν κατ 'ευθείαν με τον πελάτη τουςΆμεσο μάρκετινγκ ή αλλιώς Direct marketing είναι μορφή διαφήμισης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να επικοινωνούν κατ 'ευθείαν με τον πελάτη τους, με το μέσο αυτό και τις τεχνικές διαφήμισης που μπορεί χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνουν τηλέφωνο,
μηνύματα κειμένου από κινητό τηλέφωνο ( sms), email , φαξ, διαδραστικές ιστοσελίδες καταναλωτών , online διαφημίσεις προβολής , φυλλάδια , διανομή καταλόγων, διαφημιστικά εντυπα , καθώς και υπαίθρια διαφήμιση.

Άμεσα μηνύματα μάρκετινγκ με έμφαση και εστίαση στον πελάτη

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την άμεση μάρκετινγκ είναι :

  Μια βάση δεδομένων των ονομάτων ( πελάτες , επιχειρήσεις , κ.λπ. ) ,
συχνά με ορισμένες άλλες σχετικές πληροφορίες , όπως ο αριθμός τηλ.επικοινωνίας / διεύθυνση , δημογραφικά στοιχεία , τις συνήθειες αγοράς τους, τυχών  ιστορίκό , κλπ.
Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός καταλόγου στοχευμένων οντοτήτων με ορισμένα υφιστάμενα κοινά χαρακτηρηστικά γνωρίσματα ή ιδιότητες.
Τα μηνύματα απευθύνονται άμεσα σε αυτόν τον κατάλογο των πελατών .
 Άμεσο μάρκετινγκ στηρίζεται στη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα μέλη της αγοράς-στόχου τοκάθε ένα προσωπικά και ιδιαίτερα.
 Άμεσο μάρκετινγκ επιδιώκει να οδηγεί μια συγκεκριμένη " πρόσκληση για δράση ".
Για παράδειγμα , μια διαφήμιση μπορεί να ζητήσει να καλέσετε έναν δωρεάν αριθμό τηλεφώνου  ή ταχυδρομίκή επιστολή με μια πρόσκηση ή μια παραγγελία, ή να κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα κλπ.

Το άμεσο μάρκετινγκ ανιχνεύει , μετρήσιμες αποκρίσεις , τα αποτελέσματα και το κόστος τους.

Άμεσο μάρκετινγκ ασκείται από τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών - από το μικρότερη μέχρι τις μεγάλες πολυεθνικές .

Μιά καλά εκτελεσμένη ενέργεια άμεσης διαφημιστικής εκστρατείας μπορεί να αποδειχθεί μια θετικότατη σε απόδοση κίνηση, δείχνοντας πόσοι δυνητικοί πελάτες απάντησαν σε μια σαφή έκκληση για δράση .
Με τον τρόπο αυτό αυτό μιά επιχείρηση να μπορεί να γνωρίζει τα μελλοντικά αποτελέσματα και τα κόστοι σε παρόμοιες ενέργειες πολύ μεγαλύτερου μεγέθους  χωρίς ρίσκο !!!