Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

SMS Μηνύματα ο οικονομικότερος και αποδοτικότερος τρόπος διαφήμισηςΤο sms είναι ο πιο οικονομικός και αποδοτικός τρόπος προβολής, διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών σας ( sms marketing ), 

με 100% εγγυημένα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το 99% των μηνυμάτων διαβάζονται από τους παραλήπτες.
- Δυνατότητα συγγραφής και αποστολής μηνυμάτων SMS, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

- Δυνατότητα αποστολής μηνύματος έως 160 Characters/sms 

- Δυνατότητα αποστολής μηνύματος και πάνω από 160 Characters/sms (έως και 457 χαρακτήρες), ενώ ο παραλήπτης το λαμβάνει ως ένα μήνυμα (long sms) 

- Δημιουργία ομάδων παραληπτών. 

- Δημιουργία απεριόριστου αριθμού υποκατηγοριών. 

- Αποστολή μηνυμάτων SMS σε λίστα παραληπτών με το πάτημα ενός κουμπιού. 

- Εισαγωγή νέων παραληπτών (μεμονωμένα ή και μαζικά μέσω αρχείων Excel). 

- Δημιουργία πεδίων με στοιχεία των παραληπτών (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Επάγγελμα). 

- Ομαδοποίηση και οργάνωση των παραληπτών. 

- Δυνατότητα διαχείρισης των επαφών σας μέσα από τον τηλεφωνικό κατάλογο. 

- Δυνατότητα ορισμού του αποστολέα και του τηλεφώνου. 

- Δυνατότητα προσωποποιημένων μηνυμάτων. 

- Δυνατότητα αποστολής με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. όσοι έχουν όνομα «Γιώργος»). 

- Δημιουργία και αποθήκευση πρότυπων μηνυμάτων SMS (π.χ. "Η εταιρία μας σας εύχεται Χρόνια Πολλά.." ). 

- Δυνατότητα αυτόματης διαγραφής διπλοεγγραφών. 

- Δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού στην αποστολή μηνυμάτων. 

- Ανυπαρξία γλωσσικών περιορισμών (linguistic limits). 

- Δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης παράδοσης των αποστολών, οποιαδήποτε στιγμή. 

- Αναλυτικές στατιστικές αναφορές παράδοσης, μέσα από διεθνής πατέντα της εταιρίας.  
                                                 
                                                 Τηλ: 210-9769680 
                                                              Fax:210-9769681 
                                      email:  info@runner.net.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου